De teleurstelling over de klimaattop in Egypte overheerst, ondanks het instellen van het klimaatschadefonds

„Het is niet genoeg, er is meer nodig”, reageert premier Mark Rutte op de uitkomst van de klimaattop in Egypte. Wereldleiders bereikten een akkoord over een klimaatschadefonds, maar de uitwerking daarvan is nog onduidelijk. Een akkoord over de afbouw van fossiele brandstoffen om de CO2-uitstoot te verminderen bleef ook uit.

Een activist protesteert op de klimaattop in Egypte voor meer maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Een activist protesteert op de klimaattop in Egypte voor meer maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Foto: EPA

Veel betrokkenen noemen het betreurenswaardig dat op de klimaattop in Egypte geen harde afspraken zijn gemaakt over het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen door de landen die het meest uitstoten.

Nieuws

Meest gelezen

menu