Wetenschappers voorspellen nieuwe El Niño en - tijdelijk - extra opwarming: 'We betreden nieuw terrein'

Een nieuwe El Niño lijkt op til, en die kan wereldwijd gevolgen hebben voor neerslag en temperatuur. In Europa is het effect klein.

El Niño’s leiden tot extra droogte in grote delen van de wereld, onder meer in het Midden-Oosten, Australië en Afrika, zoals op de foto in Kenia.

El Niño’s leiden tot extra droogte in grote delen van de wereld, onder meer in het Midden-Oosten, Australië en Afrika, zoals op de foto in Kenia.

De opwarming van de aarde zal volgend jaar hoogstwaarschijnlijk omhoogschieten. Misschien bereikt die zelfs tijdelijk de 1,5 graad al, de grens waar de Verenigde Naties onder willen blijven. Oorzaak is de verwachte komst van het klimaatfenomeen El Niño, dat zorgt voor gemiddeld hogere temperaturen op aarde.