Wie profiteert van genen in de natuur?

Digitalisering van het onderzoek aan genetisch materiaal is nadelig voor de inkomsten van ontwikkelingslanden.

Onderzoek van plantaardig genetisch materiaal.

Onderzoek van plantaardig genetisch materiaal. Foto: EPA

In 2050 in harmonie leven met de natuur: dat is het overkoepelende doel van de VN-biodiversiteitstop die momenteel in Montreal plaatsvindt. Een veelgenoemd streven is om 30 procent van al het land- en wateroppervlak uit te roepen tot beschermd gebied. Maar een ander belangrijk thema deze conferentie is DSI, digital sequence information – een overkoepelende term voor gegevens die voortkomen uit genetische bronnen. De vraag is wie zeggenschap heeft over die bronnen, en wie ervan profiteert.

Nieuws

menu