Wordt de biodiversiteitstop in het Canadese Montreal bekroond met een ambitieus natuurakkoord?

Na een uitstel van twee jaar vindt in december een mogelijk historische top rond biodiversiteit plaats in Montreal. Er is ingezet op een alomvattend natuurakkoord zoals het Klimaatakkoord van Parijs, maar daarvoor moeten landen het op veel punten nog wel eens worden.

Een vogel uit de tangarenfamilie in Choco Andino de Pichincha in Ecuador. Zijn leefgebied is sinds 2018 een Unesco-reservaat.

Een vogel uit de tangarenfamilie in Choco Andino de Pichincha in Ecuador. Zijn leefgebied is sinds 2018 een Unesco-reservaat. Foto: EPA

Na de klimaattop in Egypte staat er in december al opnieuw een belangrijke milieutop op de agenda. In het Canadese Montreal moet de internationale gemeenschap het eens worden over een historisch akkoord rond natuur en biodiversiteit, dat zich kan meten met het Klimaatakkoord van Parijs.

Nieuws

menu