‘De Slach by Boxum’ verenigt Boksumers

Vele Friezen uit de hele provincie steken de handen uit de mouwen om van LF2018 een succes te maken. Het Friesch Dagblad geeft de vrijwilligers een gezicht. Vandaag: Geldou de Vries en Mark van Houten van het project ‘De Slach by Boxum’.

De Sint Margrietkerk en Boksum dienen als interactief decor van De Slach by Boxum.

De Sint Margrietkerk en Boksum dienen als interactief decor van De Slach by Boxum. Foto: Mark van Houten

Ze woont al tien jaar in Boksum, Geldou de Vries, met haar uit Rotterdam afkomstige man en negenjarige dochter. Door haar medewerking aan het Under de Toer-project De Slach by Boxum heeft ze dorpelingen leren kennen die ze in al die tien jaar nog nooit heeft gezien.

De Vries vertelt dat ze niet aan kaatsen doet en geen ‘doarpsfeest-minske’ is. En dat betekent al gauw dat je er niet snel tussen komt in een dorpsgemeenschap als Boksum van niet eens vierhonderd inwoners. ,,Foarhinne koe elk elkoar yn in doarp, mar dat is hjoeddedei net mear sa. Troch dit projekt haw ik in protte minsken kennen leard. Hiel aardich”, zegt De Vries, die tot haar zestiende in Greonterp woonde en vervolgens 25 jaar in Leeuwarden.

Voor het multimediale spektakel De Slach by Boxum zit De Vries in een werkgroep die het middeleeuwse festijn op het dorpsplein regelt. Voorafgaand aan de voorstelling kunnen de bezoekers hier een middeleeuwse maaltijd nuttigen en genieten van het kamp dat hier is opgeslagen.

Boksum

Afgelopen voorjaar was er in dorpshuis It String een informatiebijeenkomst over het project. Er waren kunstzinnige, creatieve mensen nodig. Eindelijk iets waarvoor De Vries zich kon inzetten. Eind september begon de ‘mienskip’ volop te borrelen rondom De Slach toen zo’n veertig Boksumers bijeen kwamen in het dorpshuis voor de eerste viering van Burendag. De Vries spoorde toen de inwoners aan om wapenschilden te maken. ,,Skilderje is myn ding”, aldus De Vries, die in Sneek onderwijzeres is. Haar dochter zingt mee in de voorstelling. ,,Ik ha no ek in keunstnares kennen leard dy’t hjir flakby wennet. Ik koe har wurk wol, mar ik wist net dat se hjir ek yn Boksum wenne.”

Deze vorm van video-mapping gecombineerd met toneelspel is nog niet eerder vertoond

De Slach by Boxum is een idee van Mark van Houten uit Boksum, betrokken in de plaatselijke commissie van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Hij woont net als De Vries bijna tien jaar in Boksum en vond dat het dorp in het kader van LF2018 iets moest doen rondom die beruchte veldslag in de middeleeuwen tussen Friezen en Spanjaarden. Hij offerde zijn zomervakantie op aan De Slach. Als projectleider was hij bijna overal bij betrokken.

Halve dorp in touw

Maar hij is zeker niet de enige; bijna het halve dorp is komend en volgend weekeinde in touw. Er zijn zo’n dertig leden van het muziekkorps actief, 25 koorleden, dertig figuranten en dan nog tientallen bij de organisatie, de beveiliging, opbouw en EHBO. Ook uit enkele buurdorpen zijn nog wat hulpkrachten afkomstig.

Lees ook: De horizon van Friesland: een podium voor amateurkunstenaars

Van Houten is in het dagelijks leven grafisch ontwerper en is altijd tweedimensionaal bezig. Voor De Slach heeft hij alles driedimensionaal gedaan. Zijn beelden worden op de Sint Margrietkerk geprojecteerd en de toeschouwer kan er straks als het ware dwars doorheen zien. Deze vorm van video-mapping, gemaakt door Van Houten en Pieter Frans Flameling, gecombineerd met toneelspel is nog niet eerder vertoond, aldus Van Houten. Regisseur Tjerk Kooistra is in de arm genomen om van alle feiten en fictie-elementen een mooi verhaal te maken.

Tachtigjarige oorlog

De Slach by Boxum is voor de Friezen geen hoogtepunt in de geschiedenis. Ze werden in de pan gehakt door de Spanjaarden. In het stuk komt wel een held voor: vaandeldrager Otto Clant die in de Tachtigjarige Oorlog dient in het leger tegen de Spanjaarden. Hij wordt enigszins als een Jezusfiguur voorgespiegeld, zoals in het televisiespektakel The Passion. Van Houten noemt de openluchtvoorstelling ‘een multimediaal komisch drama’.

De Slach by Boxum wordt op 19 (première), 20, 26 en 27 oktober gespeeld, de voorstelling begint in Dorpshuis It String in Boksum

Nieuws

menu