‘Muzikale wolf’ lit publyk Minnertsgea yn ferwûndering efter | Resinsje

In wolf yn Minnertsgea? Hoesa in ferhaal oer in wolf en tagelyk it probleem fan de Waadsee oansnije? En wat is de taak fan CMV Oranje (fanfaremuzyk) yn dizze?

De wolf komt werom. Vooraan, van links naar rechts Peter (Redmer van der Meer) en De Wolf (Jan Willem Hofstra). Daarachter Jantiena de Haan en Anke Triemstra met de Séfûgel, en daarnaast Kat (Sietske Harkema).

De wolf komt werom. Vooraan, van links naar rechts Peter (Redmer van der Meer) en De Wolf (Jan Willem Hofstra). Daarachter Jantiena de Haan en Anke Triemstra met de Séfûgel, en daarnaast Kat (Sietske Harkema). Foto: Anne Waterlander

De folsleine titel ‘De wolf komt werom’ is in sels betocht mearke basearre op it muzykstik ‘Peter en de wolf’ fan Prokofjev, de ‘Notenkrakersuite’ fan Tsjaikovski en it hjoeddeiske probleem fan de wolf tsjinoer de fersmoarging fan de see. Tongersdeitejûn by de premjêre koe it publyk der in priuw fan nimme en it is in pracht fan in muzikale en byldzjende foarstelling wurden. It applaus nei ôfrin wie dan ek grif ferstjinne.

Krysttiid

Nieuws

menu