De 92-jarige Bertus Postma heeft nog altijd spijt van het van missen Kneppelfreed: 'Ik hie wol graach by dy rebûlje wêze wold'

Vrijdag gaat de voorstelling ‘Kneppelfreed’ in première. Bertus Jans Postma (92) hoopt erheen te kunnen. Hij heeft nog altijd spijt dat hij er niet bij was op 16 november 1951 zelf.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Verstuurd vanaf mijn iPhone

De toen 22-jarige Bertus Jans Postma studeerde in Utrecht en was lid van de Friese studentenvereniging Redbad. De in Holwerd geboren en in Leeuwarden opgegroeide Postma vroeg zijn medeleden om vrijdag 16 november 1951 met hem naar de Friese hoofdstad te gaan. Daar moest in het Paleis van Justitie politicus en journalist Fedde Schurer zich verantwoorden voor een hoofdredactioneel artikel waarin hij protesteerde tegen het verbod Fries te spreken in de rechtszaal.

Krantenknipsels

Nieuws

menu