Bachs 'Matthaüs Passion' klinkt dit jaar weer volop in Fryslân en roept meer dan andere jaren emoties op: 'Dat docht wol wat mei my, hielendal no mei de sitewaasje yn Oekraïne'

Twee jaar lang was het stil in kerken en concertzalen. Nu Bachs Matthäus Passion weer samen gezongen mag worden, klinkt het oratorium intenser dan ooit, merken koorleden en dirigenten. Vanwege de blijdschap omdat samen zingen weer kan, maar vooral doordat Jezus’ lijdensverhaal actueler is dan ooit. ,,Troch de sitewaasje yn Oekraïne krije teksten in oare lading. Dat grypt my oan.”

Partituur van Bachs 'Matthäus Passion'.

Partituur van Bachs 'Matthäus Passion'. Foto: Shutterstock

Gretigheid merken ze om zich heen; amateurzangers en professionele zangers die na twee jaar weer samen mogen zingen. Ze staan te popelen om weer met hun gezamenlijke passie bezig te zijn. Dirigent Gerben van der Veen merkt de opgetogenheid overal waar hij komt, ook bij musici. ,,Sy binne hiel eager . In fantastysk gefoel.”