Basisschoolleerlingen cbs De Tarissing uit Rinsumageast leren in Fries Museum iets over de middeleeuwen én de geschiedenis van hun dorp

Leerlingen van cbs De Tarissing uit Rinsumeageast bekijken een voorwerp in het Fries Museum.

Leerlingen van cbs De Tarissing uit Rinsumeageast bekijken een voorwerp in het Fries Museum. Foto: Marchje Andringa

Basisschoolleerlingen van cbs De Tarissing in Rinsumageast kregen maandagochtend de kans om als VIPs het Fries Museum te bezoeken. Ze waren uitgenodigd om de tentoonstelling over de middeleeuwen, genaamd Vrijheid, vetes, vagevuur, te verkennen.

Het Fries Museum heette de 24 leerlingen uit groep 5/6 van De Tarissing welkom omdat Rinsumageast een belangrijke rol speelt in de middeleeuwse geschiedenis van Tota Frisia, waarmee vroeger alle Friese gewesten tussen de voormalige Zuiderzee en de Duitse rivier de Wezer werden aangeduid.