It Skriuwersboun wil meer aandacht voor Friese boeken en stelt een plan op waarmee dit kan gaan lukken

Friese boekenschrijvers moeten beter betaald worden voor het werk dat zij doen. It Skriuwersboun heeft een plan opgesteld met aanbevelingen voor schrijvers zelf, Friese media, uitgevers, boekenverkopers, de organisatie Boeken fan Fryslân en de provincie.

Elisabeth-Abels Gorter van de Afûk in de boekhandel.

Elisabeth-Abels Gorter van de Afûk in de boekhandel. Foto: Marchje Andringa

In Tresoar zette voorzitter Willem Verf donderdagavond in het bijzin van enkele Friese auteurs en dichters uiteen met welk stappenplan hij een frisse wind in de Friese boekenwereld wil laten waaien. ,,It skriuwen fan in Frysk boek is gjin keunstke, mar in keunst. En dat hoecht net fergees te wêzen.”

Nieuws

menu