Bonifatius is meer dan een etiket op een bierflesje

Dit weekend zijn in Dokkum de Bonifatiusdagen. Een driedaags evenement dat inmiddels aardig interkerkelijk van opzet is. Pastoor Paul Verheijen uit Dokkum blikt vooruit.

Pastoor Paul Verheijen op foto bij schilderij geloof, hoop en liefde in de Grote Kerk van Dokkum.

Pastoor Paul Verheijen op foto bij schilderij geloof, hoop en liefde in de Grote Kerk van Dokkum. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Als u denkt aan de Bonifatiusdagen, wat is dan uw eerste associatie?

,,Dat het geweldig is dat we als Christenen samenkomen rond Sint Bonifatius, een van de founding fathers van het christendom in deze streken. Dat we in staat zijn eeuwen van scheiding te overbruggen in Dokkum. Ik vind dat een waar oecumenisch eerbetoon aan mensen die zelfs hun leven over hadden voor de verspreiding van het evangelie.”

Wat is de betekenis van de Bonifatiusdagen voor de stad Dokkum?

,,De heilige Bonifatius werd en wordt vaak als een soort van handelsmerk geplakt op allerlei producten: wijn, bier, ondernemersprijzen, maar Dokkum kan en mag niet vergeten dat hij allereerst van grote betekenis is voor het christendom. In die zin is het goed dat zijn naam ook verbonden wordt aan een levende geloofsgetuigenis.”

Geloof, hoop en liefde zijn de dragende krachten onder het christendom

Er is dit jaar gekozen voor het thema Geloof, hoop en liefde. Wat willen jullie als organisatie uitdragen?

,,Geloof, hoop en liefde zijn de dragende krachten onder het christendom. Zonder geloof zijn we alleen maar gericht op het tijdelijke, dit ondermaanse. Zonder hoop zijn we arme mensen die bij de dag leven zonder blik op de toekomst. Zonder liefde verschraalt alles tussen mensen. Zeker de kerken hebben zich vaak liefdeloos gedragen naar elkaar toe. Dit is een kans om dat recht te zetten.”

De zondag van de Bonifatiusdagen staat mede in het teken van het 25-jarig priesterjubileum van bisschop Van den Hout. Hoe wordt dat gevierd?

,,De bisschop heeft als bijzondere gasten het Sint Jorisgilde uit Brabant uitgenodigd, waarvan hij de geestelijk adviseur is. Zij zullen uitdrukkelijk aanwezig zijn in de eucharistieviering ’s morgens om elf uur en zo een zuidelijk accent geven aan dit feest. Verder heeft de bisschop een herderlijke brief geschreven aan de protestantse gelovigen in Dokkum met een hartelijke uitnodiging deel te nemen aan de lunch in het Bonifatiuspark die hij de mensen aanbiedt. Mgr. Van den Hout ziet er naar uit om velen persoonlijk te ontmoeten in het park, alwaar hij samen met zijn kapittel en de predikanten ds. Herman de Vries en ds. Ton van der Wekken, met een gebedsdienst de Bonifatiusdagen hoopt af te sluiten.”

Is het nog wel een passende naam om het hele evenement Bonfatiusdagen te noemen nu er zoveel andere kerken bij betrokken zijn?

,,De titel Bonifatiusdagen is tot nu toe zonder commentaar ontvangen en geeft ons ook de kans om de spirituele kant van de patroonheilige van het bisdom Groningen-Leeuwarden en de martelaar van Dokkum nog eens te benadrukken.”

Waar kijkt u zelf het meest naar uit?

,,Eigenlijk zijn voor mij alle drie de dagen iets om naar uit te kijken. Het meest nieuwsgierig ben ik naar de zaterdagavond, het Bonifatiusfestival met allerlei elementen van kunst, zang, schilderen, bloemschikken en djembé spelen. Maar ook ben ik benieuwd naar de mantels die voor ons Mariabeeld zijn gemaakt. Die mantels gaan we zeker ook gebruiken. Zaterdagavond wordt bekend wie de daaraan verbonden prijsvraag heeft gewonnen.”

Nieuws

menu