Culturele sector gelaten over sluiting

Het is een nieuwe teleurstelling voor de culturele sector. Musea, theaters en bioscopen moeten in verband met de corona-aanpak twee weken dicht. De sector reageert gelaten op de nieuwe maatregelen.

Exterieur van het Fries Museum in Leeuwarden.

Exterieur van het Fries Museum in Leeuwarden. Foto: ANP

Musea hebben nog bij het rijk gelobbyd voor een uitzondering als doorstroomlocatie. Zonder succes. Kris Callens, directeur van het Fries Museum en Museum Princessehof in Leeuwarden vindt dat toch teleurstellend. ,,Vooral omdat er weinig coronagevallen herleidbaar zijn naar doorstroomlocaties zoals musea.” Open houden zou juist voor mentale ontspanning kunnen zorgen. ,,Sportscholen mogen daarom openblijven. Maar niet alleen fysieke ontspanning is nodig, ook mentale.”

Algemeen belang

Overigens denkt Callens dat de financiële schade voor het museum door de sluiting meevalt. De laatste weken liep het aantal bezoekers al terug, vanwege de oproep zo min mogelijk de deur uit te gaan. Grote tentoonstellingen lopen er momenteel niet. In het najaar stond de grote borduurtentoonstelling Haute Bordure gepland, maar die is uitgesteld tot februari. ,,Wij hebben geluk dat onze tentoonstelling Wij Vikingen begin dit jaar zoveel bezoekers trok. Dat heeft echt ons jaar gered.”

Marijke van der Woude, directeur van stadsschouwburg De Harmonie reageert gelaten. ,,We hebben er begrip voor. Het is voor het algemeen belang. De druk op de zorg wordt te groot. Dus er zit niks anders op.”

Financieel is het geen grote ramp dat er nu wordt afgeschaald van maximaal dertig bezoekers naar nul. ,,De grootste dreun hebben we in het voorjaar gehad en daar is goed op ingesprongen door de overheid.” Wel maakt ze zich zorgen over de toekomst. ,,Hoe lang gaat dit nog duren. Kunnen we volgend jaar terug naar de 1,5-metersamenleving? Dat houdt mij vooral bezig.”

Gejojo

Stef Avezaat van schouwburg De Lawei in Drachten hoopt dat met de maatregel de samenleving een grote stap kan maken in het laten dalen van het aantal besmettingen. ,,Dat gejojo van steeds nieuwe maatregelen is ook ingewikkeld. Van honderd naar dertig en nu weer volledig dicht. Ik merk dat het een zware wissel trekt. Steeds opnieuw moet je mensen bellen, dingen verplaatsen.”

Vervelen zal de schouwburgdirecteur zich niet. De jaarrekening wacht en ook is hij bezig om tijdelijke emplooi te vinden voor zijn horecapersoneel dat nu thuis zit. ,,We zijn in onderhandeling met enkele zorgpartijen. Dat is goed voor ons personeel dat dan zinvol bezig is, maar het scheelt ons ook in de kosten omdat wij een vergoeding krijgen.”

Filmfestival

Voor het Noordelijke Filmfestival is de sluiting van de bioscopen wél een grote dreun. Het festival zou volgende week los in verschillende bioscopen in Fryslân. ,,Alle festivalachtige saken hienen wy skrast, sadat wy allinnich de programmearing oer hienen dy’t wy yn in oantal bioskopen en teäters feilich toane koene”, vertelt programmadirecteur Fredau Buwalda.

In de afgelopen week werd er al gespeculeerd op sluiting van de bioscopen. ,,Dat de slimste klap hawwe we al hân.” Deze week had Buwalda er niet op gerekend dat er nog een kink in de kabel zou komen. ,,It tal besmettingen daalde stadichoan wer, wat dat oanbelanget hiene wy der net op rekkene.”

De organisatie gaat vandaag om tafel om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om volgend voorjaar iets van een filmfestival op poten te zetten of dat het vizier naar 2022 moet. ,,Opskowe is ek lestich. Moatst in nije datum hawwe dy’t ek útkomt foar al dy bioskopen. Dat is net samar klear.”

Friese theaters hebben begrip en beraden zich

De afgelopen twee weken gold voor de vijf grotere theaters in Fryslân een ontheffing. Met inachtneming van de anderhalvemeterregels mochten zij nog meer dan dertig personen per ruimte ontvangen. Daar zette het kabinet gisteren een streep door. De grote zaal van De Lawei in Drachten. FOTO: MARCHJE ANDRINGA ,,Dit zagen we wel aankomen.

Nieuws

menu