Dit artikel is vandaag gratis

Muziek, theater en insprekers: daarmee vraagt de cultuursector van Workum de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân om in te stemmen met de nieuwbouw van Kultuerhûs Klameare

Kultuerhûs De Klameare in Workum. Foto: Marchje Andringa

Gebruikers van Kultuerhûs Klameare in Workum onderstrepen woensdagavond in de commissievergadering van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân het belang dat ze hechten aan de voorgenomen nieuwbouw.

Stichting Cultureel NUT Workum, brassband Crescendo en jeugdtheatergroep SWiT zullen op de publieke tribune getuige zijn van het debat en er zijn diverse insprekers. Crescendo heeft zich voorgenomen om muziek te maken en SWiT om een voorproefje te geven uit hun nieuwste voorstelling. Voor de deur van het gemeentehuis speelt het draaiorgel van Workum.

Ook Plaatselijk Belang en het Klameare-bestuur zullen aanwezig zijn in het Bestjoershûs in Sneek. Hille Faber van De Klameare: ,,Troch ferskate ferienings sil ynsprutsen wurde om dúdlik te meitsjen dat it sa net langer kin yn de Klameare sa’t it no is.”

Zes miljoen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om voor ruim zes miljoen euro een nieuw cultuurhuis te bouwen op de voormalige locatie van obs De Pipegaal aan de Hearewei/Spoardyk. Onderdeel van het voorstel is om garant te staan voor het jaarlijkse exploitatietekort van 198.000 euro van De Klameare. Het is de bedoeling dat dit teruggebracht wordt naar 150.000 euro.

De Klameare zit sinds 2016 op de huidige locatie. Daar kwam het terecht nadat het vorige cultuurhuis, aan het Skil en de Nonnestrjitte, verdween om ruimte te maken voor een passantenhaven. Sinds de start kampt De Klameare met beperkingen van het gebouw. Er wordt veel ingeteerd op het eigen vermogen daardoor.

Nieuws

menu