Fanfare Eensgezindheid uit Tjerkwerd is al honderd jaar een vaste waarde in het dorp, al klonk de eerste repetitie in 1922 als 'it strûpen fan in baarch'

As it strûpen fan in baarch. Zo klonk de eerste repetitie van Eensgezindheid in Tjerkwerd, aldus de notulen. Maar de leden zetten door, de fanfare werd een vaste waarde in het dorp. Dit weekend wordt het honderdjarig bestaan gevierd.

Fanfare Eensgezindheid uit Tjerkwert oefent onder leiding van Jeannette Valkema.

Fanfare Eensgezindheid uit Tjerkwert oefent onder leiding van Jeannette Valkema. Foto: eigen foto

Een honderdjarig jubileum. Dat is reden om flink uit te pakken met een groots concert in Theater Sneek. Jan Witteveen heeft duidelijk zin in het concert. De 35 leden van de fanfare spelen vooral bij dorpsaangelegenheden, hebben wel eens een concert en een concours in de vierde divisie, maar heel groots uitpakken is een zeldzaamheid. Daarvoor verlaten ze zelfs het eigen dorp. ,,Sa’n teäter is fansels in prachtige lokaasje foar soks.”

Nieuws

menu