Het lezen en rondneuzen in de enorme verzameling ongebundelde teksten van W.F. Hermans levert het nodige plezier op | Boekrecensie

De uitgave van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans (1921-1995) nadert zijn voltooiing. Twee nieuwe delen zijn verschenen met ‘ongebundeld werk’. Dat lijkt minder belangwekkend dan zijn grote romans, maar de betekenis van deze bundels valt niet te onderschatten.

W.F. Hermans in 1986 bij zijn fotos op een fototentoonstelling in het Stedelijk Museum.

W.F. Hermans in 1986 bij zijn fotos op een fototentoonstelling in het Stedelijk Museum. Foto: Nationaal Archief

Het zijn toch bijna drieënhalf duizend bladzijden, de vier kloeke boekdelen van W.F. Hermans’ Volledige Werken , waarin alle losse publicaties van hem zijn verzameld. Het gaat hier om kortere en langere stukken die in kranten en tijdschriften zijn verschenen, zoals recensies en beschouwingen, opiniebijdragen, polemieken, toespraken en niet te vergeten: ingezonden brieven. De delen 22 en 23 verschenen recent.

Nieuws

menu