Functionaliteit en een goed ontwerp ineen: de schoonheid van de melkbus | Design in Fryslân

In Fryslân is er lange tijd een hang naar traditie en ambacht gebleven, terwijl de opmars van industriële producten onstuitbaar was. De modernisering zette uiteindelijk door, uitgerekend op een terrein dat de voornaamste voedingsbodem was voor de traditionalisten: het boerenbedrijf.

Melkbussen bij een melkfabriek.

Melkbussen bij een melkfabriek. Foto: Fries Landbouwmuseum

In het begin van de vorige eeuw woedden er in Nederland heftige discussies over de effecten van de industrialisatie op de kwaliteit van het leven. Aan de ene kant zag men de effecten van de vaak erbarmelijke gezondheids- en veiligheidsomstandigheden in de fabrieken, anderzijds was er natuurlijk ook oog voor het feit dat vele gezinnen hun inkomen uit de opkomst van de massaproductie konden halen. Naast dit maatschappelijke debat, ontstond er ook strijd over de esthetische aspecten van het industrieel product.

Nieuws

menu