De vrouwenbeelden blijven in Holwert en zorgen ervoor dat kunstenaar Jan Ketelaar z'n droom kan waarmaken

Het kunstwerk Wachten op hoog water van Jan Ketelaar blijft aan de zeedijk bij Holwert staan. De provincie en de gemeente Noardeast-Fryslân kopen de twee vrouwen. Met de opbrengst heeft hun maker, Jan Ketelaar, de handen vrij om te werken aan z’n grote wens: het irrigeren van een deel van de Sahel.

De twee beelden van het kunstwerk 'Wachten op hoog water' kijken vanaf de Waddendijk bij Holwert uit over het kwelderlandschap.

De twee beelden van het kunstwerk 'Wachten op hoog water' kijken vanaf de Waddendijk bij Holwert uit over het kwelderlandschap. Foto: Neeke Smit

Het contract met de provincie en de gemeente is nog niet getekend, maar Ketelaar heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. ,,Dêr bin ik hiel wiis mei. Fiif jier lyn hawwe we neat fêstlein, en derop fûstke, wylst it noch net iens wis wie dat it twadde byld ôf komme soe. Mar se hâlde wurd.”

Veel gefotografeerd

Nieuws

menu