Don Quichot vecht niet alleen tegen windmolens | Recensie

Wat hebben Don Quichot en de huidige windmolens met elkaar te maken? Nou, zo op het eerste gezicht totaal niets. Maar als je de geschiedenis een beetje kent van deze romanfiguur uit de zeventiende eeuw, dan zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Campagnebeeld van 'Don Quichot in het schrikkelijke avontuur met De Windturbines' van Theatercollectief Illustere Figuren.

Campagnebeeld van 'Don Quichot in het schrikkelijke avontuur met De Windturbines' van Theatercollectief Illustere Figuren. Foto: Marleen Annema

De Spaanse auteur Miguel de Cervantes (1547-1616) heeft Don Quichot van La Mancha in het leven geroepen als een soort naïeve protestfiguur die kanttekeningen plaatst bij wat er zoal in zijn directe omgeving gebeurt. Soms kritiek op de katholieke kerk en op de adel maar hij zet zo nu en dan ook hardop grote vraagtekens achter gebeurtenissen en avonturen uit zijn dagelijkse leven. Het dagelijkse leven waarin beslissingen worden genomen die weliswaar met de rede heel goed te verklaren zijn, maar gevoelsmatig voor hem toch schuren.