Durk van der Ploeg wordt eerste erelid van It Skriuwersboun

Een verlaat verjaarscadeau voor schrijver Durk van der Ploeg (90): morgen wordt hij benoemd tot erelid van It Skriuwersboun. Hij is de eerste schrijver die deze eer te beurt valt.

Durk van der Ploeg op een archieffoto uit 2017.

Durk van der Ploeg op een archieffoto uit 2017. Foto: Marchje Andringa

Niet alleen zijn hoge leeftijd, ook zijn indrukwekkende oeuvre maakt dat het bestuur van It Skriuwersboun hem tot erelid wil maken. Morgen krijgt hij een oorkonde overhandigd door een afvaardiging van het bestuur. Hij is het allereerste erelid van de bond. De feestelijke uitreiking tijdens de algemene ledenvergadering in De Schierstins in Feanwâlden kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Vandaar dat vice-voorzitter Geart Tigchelaar, voorzitter van It Skriuwersboun, hem via een opgenomen filmpje tijdens de online vergadering toespreekt.

Volgens Tigchelaar is Van der Ploeg te scharen in hetzelfde rijtje als Hylke Speerstra en wijlen Rink van der Velde. ,,Krekt as dy mannen hat Van de Ploeg in grut lêzerspublyk.” Van der Ploeg heeft zeven dichtbundels, 24 romans en drie novellen op zijn naam.

Meerdere prijzen

Zijn eerste bundel Lok op eachlingte verscheen in 1959. Zijn eerste roman, In man en in minske, in 1968. Voor zijn werk kreeg hij verschillende prijzen waaronder 21 keer de Rely Jorritsmaprijs, waarmee hij recordhouder is. In 2011 kreeg hij de Gysbert Japicxpriis voor zijn gehele oeuvre. De lijst met romantitels is nog niet compleet: binnenkort verschijnt een nieuwe roman van Van der Ploeg bij uitgeverij Het Nieuwe Kanaal.

De naam Van der Ploeg is volgens Tigchelaar een merknaam die garant staat voor ,,hege kwaliteit, boeiend plot, yntrigearjende haadpersoanen en skildereftige natoerbeskriuwings”, dat vaak in ouderwets Fries, wat volgens Tigchelaar zowel een schare lezers aantrekt, als anderen afschrikt.

Vormgever

In elk geval is het idioom van Van de Ploeg ,,geweldich grut”. Van der Ploeg werkte vroeger als typograaf en vormgever bij het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant en werkte in die hoedanigheid ook mee aan boeken van andere schrijvers. ,,Ek op dy wize hat er mei kleur en foarm jûn oan de Fryske literatuer.”

It Skriuwersboun, dat volgens Tigchelaar kan worden gezien als een soort van vakbond, bestaat sinds 1969. De belangenbehartiger voor Friese schrijvers onderhoudt onder meer het contact met de provincie Fryslân en organisaties als Boeken fan Fryslân en City of Literature. Daarnaast organiseert de bond bijeenkomsten om over kwesties die in de Friese literaire kring spelen te praten.

Van der Ploeg was van 1985 tot 1990 actief in het bestuur. Toen hij aantrad, was de organisatie een ,,kreakjende en ratteljende bolderwein”, herinnert schrijver en journalist Pieter de Groot zich. De Friese schrijverswereld verkeerde in crisis. Er was nog maar weinig jong talent en Van der Ploeg zette zich in voor een beter beurzenbeleid en hogere vergoedingen van bibliotheken.

Nieuws

menu