Dwars door de Winter: Filmpje, competitie en bingo om jeugdorkestleden Joure te motiveren

Sinds de coronauitbraak ligt er veel op zijn gat in de wereld van amateurkunst en -cultuur in Fryslân. Met veel inspanning probeert het jeugdorkest van de Jouster Fanfare contact te houden.

Harm Bosma speelt al vijftig jaar bij de Jouster Fanfare en is dirigent van het jeugdorkest.

Harm Bosma speelt al vijftig jaar bij de Jouster Fanfare en is dirigent van het jeugdorkest. Foto: Karin Neinders

Harm Bosma (60) is verknocht aan de Jouster Fanfare. Al zo’n vijftig jaar speelt hij bij dit eerste divisieorkest. De hoornist is daarnaast ook dirigent van het bijna dertig leden tellende jeugdorkest van de fanfare.

Sinds medio december heeft hij zijn beginnende muzikanten niet meer gezien. Voor volgende week staat er wel een bingo met hen op de agenda, via de computer natuurlijk. ,,Wy woene elkoar dochs even sjen”, verklaart Bosma.

Lees ook: Dwars door de winter: Blessum kreeg z’n eigen monoliet

Hij hoopt van harte dat na de voorjaarsvakantie in maart de band weer bij elkaar kan komen. Tegelijkertijd heeft hij er een hard hoofd in. Zolang de middelbare scholen niet open zijn, zullen de leden van muziekverenigingen ook wel niet bij elkaar kunnen komen.

Routine

Voor een jongere is het van groot belang om elke dag een half uur te blazen. Ook het bezoeken van de wekelijkse repetitie zorgt ervoor dat de leerling routine krijgt in het blazen van zijn instrument.

It lûd is net altyd like bêst, mar wy ha dochs alle wiken even kontakt en dat is hiel wichtich

Veel leden van het jeugdorkest ziet Bosma ook als muziekdocent. Normaal zijn die lessen in het Toanhûs in Joure; nu gebeurt het allemaal via Facetime. ,,It lûd is net altyd like bêst, mar wy ha dochs alle wiken even kontakt en dat is hiel wichtich”, vindt Bosma.

Uitgedaagd

De muziekdocent heeft zijn leerlingen onlangs uitgedaagd om een muziekstukje op te nemen en naar hem te mailen of te appen. De beste opname krijgt een prijsje en wordt getoond op de website van de vereniging. ,,Fansels wolle se it sa moai mooglik dwaan en moatte se it stikje in pear kear opnimme. Hoe faker se blaze, hoe better. As se mar toeterje”, zegt Bosma.

Lees ook: Dwars door de Winter: Vocaal kwartet Qlassy is nu onderdeel van onlinediensten

De koperdocent geeft niet alleen les in Joure, maar ook in Bolsward en het Groninger Oldehove, Zuidhorn, Grijpskerk en Nuis. Veel van zijn leerlingen in Zuidhorn deden onlangs mee met een solistenconcours. De zestig deelnemers hadden allemaal een filmpje ingestuurd met hun muziekstuk.

Ik hoopje dat alle muzikanten aansen mei mear entûsjasme wer nei de repetysjes gean, want sa gewoan is it net om elkoar alle wiken te moetsjen

Zelf speelt Bosma dagelijks nog ruim een uur op zijn instrument. Gewoon omdat hij het leuk vindt en noodzakelijk acht voor zijn werk. Met zijn vrouw woont hij in een woonark in de Hallumer Feart vlakbij Bartlehiem.

Lees ook: Dwars door de Winter: Verbinding door dans en licht

Het ‘bûtenút’ wonen bevalt hem prima, maar nu hij al maanden verstoken is van contact met de buitenwereld verlangt hij ernaar om zijn muziekvrienden weer ‘live’ te zien. ,,Ik hoopje dat alle muzikanten aansen mei mear entûsjasme wer nei de repetysjes gean, want sa gewoan is it net om elkoar alle wiken te moetsjen.”

https://www.keunstwurk.nl/dwars-door-de-winter-breng-jouw-kunsten-in-beeld/

Dwars door de Winter is een project van Keunstwurk dat wekelijks in de krant wordt beschreven

Nieuws

menu