Een ingeving van een groep jongemannen in de kroeg leidde tot 150 jaar vermaak in Tijnje: toneelvereniging Rjucht en Sjucht viert nu het jubileum

Al 150 jaar zorgt toneelvereniging Rjucht en Sljucht voor vertier tijdens de wintermaanden in Tijnje. Voor het jubileum pakt de vereniging uit met een uitvoering van A Christmas Carol van Charles Dickens.

Mare Pen, Mirthe Lageveen, Doutsen van der Veer en Hiske Lolkema tijdens de repetitie van 'A Christmas Carol', het jubileumstuk van toneelvereniging Rjocht en Sjocht uit Tijnje.

Mare Pen, Mirthe Lageveen, Doutsen van der Veer en Hiske Lolkema tijdens de repetitie van 'A Christmas Carol', het jubileumstuk van toneelvereniging Rjocht en Sjocht uit Tijnje. Foto: Berend Drent

De uitvoering van de toneelvereniging is dit jaar in alle opzichten groter en feestelijker. Geen vijftien mensen werken eraan mee, maar zeker zestig. ,,En dan haw ik de frijwilligers foar de hoareka, grime, dekôr, ljocht en it lûd en de ferkearsregelers noch net iens meiteld. Dan wurkje der wol sa’n hûndert man mei”, vertelt Andries Idzerda, die al ruim veertig jaar aan de vereniging is verbonden.

Nieuws

menu