Freark Smink na jaar uitstel de planken op met ‘Wat soesto!’: een theatrale monoloog over het vervlogen romantische boerenleven

Vele rollen speelde hij, maar niet eerder had acteur Freark Smink - de zeventig inmiddels gepasseerd - zo’n grote: een zelfgeschreven theatermonoloog over het boer-zijn, waarvoor hij onder meer putte uit zijn eigen leven als boerenzoon. Wanneer ben je als boer goed bezig? ,,Ik skrok: wêr wie myn grutskens oer it boer-wêzen bleaun?”

Freark Smink moest zich voor Wat soesto! zestig tekstpagina's eigen maken.

Freark Smink moest zich voor Wat soesto! zestig tekstpagina's eigen maken. Foto: Niels de Vries

Nieuw is het schrijven van toneel niet voor Freark Smink. Eerder leverde hij immers, in 2008, het script af voor Zelle , over de markante Leeuwarder dominee Johannes Hendrikus Zelle. Maar Wat soesto! is anders. Een voorstelling die zo van binnenuit komt en hem zo na aan het hart ligt als deze was er niet eerder. De liefst zestig pagina’s aan tekst evenmin. ,,Ik bin no 73, mar haw noch nea sokke tekstlappen foar de kiezzen krigen. Ik moat sizze: in hiele put.” Een klus die hij zichzelf op de hals heeft gehaald. ,,Ik haw it sels skreaun, ik wit it. Mar it wie net myn oarspronklike plan.”

Nieuws

menu