Hindrik van der Meer krijgt een eerbetoon in Tresoar: 'Hy spilet in sintrale rol as superferbiner, superdrager fan Fryske kultuer'

,,Tegearre, mei syn allen, bine en ferbining.” Dat zijn volgens Tialda Hoogeveen, berneboek-ambassadeur van Fryslân, kenmerken van musicus Hindrik van der Meer (84). Donderdag werd in Tresoar in Leeuwarden stilgestaan bij zijn muzikale werk en lange carrière.

Hindrik van der Meer, met naast hem echtgenote Beitske.

Hindrik van der Meer, met naast hem echtgenote Beitske. Foto: Marcel van Kammen

Het tweedaagse symposium is het uitgestelde cadeau voor Hindrik van der Meer. Vorig jaar verscheen zijn liedbundel Kom & Sjong , maar die presentatie kon toen niet doorgaan. Het boek met 136 liederen liet iets zien van de ,,muzykherberch” van Van der Meer, zei hij er vorig jaar over in het Friesch Dagblad. ,,It hat yn de ôfrûne sechstich jier in lange en kleurrike optocht fan sjongers en spilers yn myn muzykherberch west.”