Ezel en beer zijn vrienden voor het leven, ook als ze even ruzie hebben | Kinderboek

Dierenverhalen vormen een belangrijk genre in de kinder- en jeugdliteratuur. Verhalen waarin dieren vaak menselijke eigenschappen vertonen, zodat kinderen zich in hun doen en laten heel goed herkennen. Aby Hartog laat een ezel en een beer met elkaar in dialoog gaan over wat er allemaal in hun wereld, en dus die van ons, kan gebeuren.

De beer en de ezel zijn beste vrienden.

De beer en de ezel zijn beste vrienden. Illustratie: Aby Hartog

Op een dag wordt de beer wakker en omdat het een mooie dag is, wil zij iets leuks gaan doen. Ze gaat dan naar de ezel om deze te wekken, maar die is niet op zijn gebruikelijke plaats. ‘Nou ja, dacht de beer, dat is ook mal. Hij is nooit weg, en nu wel? Waar is hij naartoe?’