Een levensgevaarlijke reis en uitkijken voor de maaimachines: de film 'Grutto!' toont het zware leven van onze nationale vogel | Filmrecensie

In de actuele natuurdocumentaire Grutto! volgt ecoloog Ruben Smit onze Nationale Vogel, die ernstig bedreigd wordt. De reis die de grutto aflegt om hier in het voorjaar te broeden zit vol gevaren en daarna volgen er nog meer ontberingen.

Grutto tussen pinksterbloemen.

Grutto tussen pinksterbloemen. Foto: Ruben Smit

Met de dichtregel ‘Skries op ‘e hikke ropt grito-griet’ onderstreept Waling Dykstra (1821-1914) in zijn bekende S immermoarn-sankje hoezeer de grutto in het Friese landschap thuishoort. Bijna een eeuw na het overlijden van Dykstra werpt Eppie Dam (1953) in zijn Skriezeliet , geschreven voor het in 2012 ontstane burgerinitiatief Kening fan ‘e greide dat zich inzet voor het behoud van het weidelandschap in Fryslân, de vraag op of ‘de skries noch kening bliuwe sil’. Een terechte vraag volgens ecoloog en filmmaker Ruben Smit.

Nieuws

menu