Dankzij een subsidie kan het Fries Landbouwmuseum elf schilderijen laten restaureren: 'Ûnder de Fryske boerenskilders binne dit wol hiele goede'

Het Fries Landbouwmuseum laat elf schilderijen restaureren. Dit grote project kan worden opgepakt doordat het museum een subsidie heeft ontvangen van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting.

 De aardappelzoeker van Ids Wiersma uit c.a. 1930.

De aardappelzoeker van Ids Wiersma uit c.a. 1930.

Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum, vertelt over de verschillende werken die onder handen worden genomen. Het zijn belangrijke schilderijen voor het museum, die onderdeel zijn van de landbouwgeschiedenis. Het gaat om schilderijen van onder andere Ids Wiersma, Piet van der Hem en Douwe Hoogeveen. ,,Ûnder de Fryske boerenskilders binne dit wol hiele goede.”

Nieuws

menu