Friezen lezen graag en doen veel aan amateurkunst. Maar voorstellingen zijn er dan weer relatief weinig

Fryslân heeft relatief veel musea, kunstruimtes, boekwinkels en monumenten. Hier staat tegenover dat in de provincie relatief weinig podiumkunstvoorstellingen zijn. Daarnaast is het bioscoopbezoek laag en zijn er weinig popfestivals en bibliotheekvestigingen. Wel doen veel inwoners aan amateurkunst.

Publiek kijkt in mei 2022 naar de voorstelling De Hegemermar fertelt van het Iepenloftspul Heech.

Publiek kijkt in mei 2022 naar de voorstelling De Hegemermar fertelt van het Iepenloftspul Heech. Foto: Niels de Vries

Dat blijkt uit de Nulmjitting Kultuermonitor Fryslân die woensdag in Schouwburg De Lawei in Drachten is gepresenteerd. Dat rapport is opgesteld in opdracht van de provincie.