Teatermakker en kabaretier Geartsje de Vries komt noflik út har comfortzone yn har solofoarstelling 'Dúzelich'

Geartsje de Vries hie snein yn Frjentsjer de premjêre fan Dúzelich, de solofoarstelling dêr’t sy har debút mei makket as teatermakker en kabaretier.

Dúzelich, zo heet de solovoorstelling van Geartsje de Vries.

Dúzelich, zo heet de solovoorstelling van Geartsje de Vries. Foto: De Koornbeurs

Je binne in oprjochte amateur. Yn de neisimmer fan it libben. En dan geane jo in nije útdaging oan. Dat wie de útgongsposysje foar Geartsje de Vries doe‘t se nei lang wachtsjen fanwege Covid-19-perikels, nei sa ‘n twa jier it poadium op mocht om it Fryske teäterpublyk sjen te litten dêr ‘t se ta by steat is.

Nieuws

menu