Leafde en twivels yn Frânske 'Fanny en Marius'; Snits mei grutsk wêze op sa folle talint | Resinsje

Lykas wenst spilet Teater Snits alle jierren twa foarstellingen. Ofrûne wykein wie de maitiidsútfiering. In hiele bysûndere. De premjêre fan Fanny en Marius fûn plak yn in goed beset Theater Sneek. It waard in foarstelling wurde dy‘t yndruk makke.

Sêne út ’Fanny en Marius’.

Sêne út ’Fanny en Marius’. Foto: Leo H.R. Veldhuizen

94 jier lyn skreau de Frânske toanielskriuwer/filmregisseur Marcel Pagnol it stik Marius . It orizjinele skript omfettet in ferhaal dat sa‘n fjouwer oeren duorret. Dat wie yn Snits net it gefal. Goed twa oeren. En dat wie mear as genôch om de tematyk fan leafde en twifels oer it fuotljocht te bringen. Men moast it destiids ha fan de tekst; in soad moast wiidweidich útlein wurde. Oare toanielaspekten wiene doe fan minder belang.

Nieuws

menu