Heiligverklaring van Titus Brandsma kan muziektheaterproductie in Dokkum helpen

Zo bekend als Bonifatius is hij niet, maar als de paus dit jaar nog Titus Brandsma heilig gaat verklaren, zou dat de organisatie van de muziektheaterproductie Titus in Dokkum niet slecht uitkomen.

Volgens pastoor Paul Verheijen uit Dokkum zit er ,,beweging” in de heiligverklaring van Titus.

Volgens pastoor Paul Verheijen uit Dokkum zit er ,,beweging” in de heiligverklaring van Titus. Foto: Theaterproductie Titus

Alle publiciteit is mooi meegenomen, zo zegt Lammert de Hoop, hoofd pers en communicatie bij het bisdom Groningen-Leeuwarden en rondleider in de Bonifatiuskapel in Dokkum, waar het spektakel plaatsvindt. Volgens pastoor Paul Verheijen uit Dokkum zit er ,,beweging” in de heiligverklaring van Titus.

Titus Brandsma

Gisteren werd bekend dat Theun Plantinga uit oorspronkelijk Feanwâlden de hoofdrol van Titus gaat vertolken. ,,Dit is echt it serieuzere wurk”, reageert hij. Hij is blij dat hij weer samenwerkt met regisseur Bruun Kuijt. Toen hij in 2003 bij Tryater zijn theaterdebuut maakte speelde hij in de door Kuijt geregiseerde voorstelling It mirakel fan Hansje Brinker. Als jongere bezocht hij ooit vanuit de doopsgezinde gemeente van Feanwâlden de oecumenische kloostergemeenschap Taizé. ,,Ik ha dêr doe noch in stikje út de Fryske Bibel foarlêzen en myn leafste liet wie doe Nada te Turbe en lit dat liet no krekt foarkomme yn Titus.”

De strekking van het lied van Teresia van Avila, een zestiende-eeuwse Spaanse mystica en karmelites die Titus inspireerde, is: niets zal je verontrusten; wie God heeft ontbreekt niets. De geestelijke muze van Titus wordt gespeeld door Alexandra Alphenaar.

Titus is geschreven door Bouke Oldenhof. De Friese boerenzoon uit Bolsward (1881-1942) was pater, journalist en professor en moest zijn verzetswerk bekopen met de dood in Dachau. ,,Oan de iene kant wie it in lytse man mei kribbekeurichheden, mar hy is grut wurden troch himsels te wêzen. Hy wie altyd as in idioat oan it wurk, mar wie ek in mûnts fan de stilte. Yn dizze tiid werkenber: striid tusken stilte en stress”, aldus Oldenhof. In het stuk wordt God opgevoerd als een vrouw, die vaak ruzie heeft met de duivel.

Titus gaat op 31 mei in première in de Bonifatiuskapel waar plek is voor 850 toeschouwers. Het wordt minimaal tienmaal opgevoerd. De musical Bonifatius die in 2014 en 2016 werd opgevoerd, trok in totaal dertienduizend belangstellenden. De componisten Chris Fictoor, Peter van der Zwaag en Henk Pool schreven de muziek voor Titus.