Herman Sibma stopte met dirigeren door tinnitus, hij pleit voor meer aandacht voor gehoorbescherming in de amateurmuziek

34 jaar in de brassbandwereld leverde Herman Sibma (45) uit Buitenpost vermoedelijk een gehoorbeschadiging op. Vorig jaar besloot hij te stoppen als dirigent om erger te voorkomen. Het plezier van samen muziek maken, mist hij nog steeds. Hij roept muzikanten en muziekverenigingen op gehoorbescherming serieus te nemen.

Herman Sibma in actie met Excelsior in Ferwert tijdens het NBK van 2017.

Herman Sibma in actie met Excelsior in Ferwert tijdens het NBK van 2017. Foto: NBK

In het ene oor is er een continue hoge piep, het andere oor is overgevoelig voor harde geluiden. Grasmaaien doet hij met gehoorbeschermers. In de feesttent zullen ze hem niet meer zien. ,,Dêr is fansels mei te libjen, mar lêsten die it ek eefkes sear doe’t myn dochter wat lûd siet te praten. Ja, dan wurdt it ferfelender.”