Lijvige biografie over psychiater Herman van Praag die naar eigen zeggen blijvend op pad is | Boekrecensie

Drieënnegentig jaar is hij intussen, Herman van Praag, en nog volop actief. In december 2021 publiceerde hij nog een boek over de nalatenschap van Mozes en de mensenrechten. Nu is er een lijvige biografie over hem verschenen.

Boeken.

Boeken. Foto: Shutterstock

Al eerder verscheen, van Tjerk de Reus, een biografisch boek gebaseerd op gesprekken met Herman van Praag: God, religie en ons brein (2011). Een aantal treffende citaten uit die interviews zien we terug in de nu verschenen, zeer gedetailleerde levensschets, geschreven door Henk Haenen, getiteld: Herman van Praag. Ooggetuige en revolutionair psychiater .

Nieuws

menu