Cultuurlab Het Achterland in Burgum popelt om eindelijk zijn vliegende start te maken en de creativiteit te laten stromen van jeugd uit de regio.

Cultuurschool Het Achterland in Burgum snakt naar een normaal seizoen waarin jeugd uit de regio eindelijk zijn eigen werkplek en podium krijgt. Eerder zat dat er door corona niet in. Zaterdag is de aftrap met het Museum der Dingen.

Leerlingen van groep 8 van De Greide uit Jistrum bergen hun kunstwerken naar het tijdelijke museum Cultuurschool Het Achterland op de Burgumerdaam.

Leerlingen van groep 8 van De Greide uit Jistrum bergen hun kunstwerken naar het tijdelijke museum Cultuurschool Het Achterland op de Burgumerdaam. Foto: Jilmer Postma

Een zelfgemaakt schilderij, een in de vakantie gevonden schelp waar een gedicht bij geschreven is en een fotocollage. De afgelopen dagen brachten basisschoolleerlingen uit de regio Noardeast-Fryslân tientallen kunstzinnige objecten naar De Molkfabryk in Burgum. Deze worden tentoongesteld in het Museum der Dingen dat zaterdag opent. ,,We hebben buiten een ronde tent laten plaatsen waarin ze een mooi plekje krijgen”, zegt Adriaan Groffen, directeur van Het Achterland. Op sokkels, net als in een echt museum.

Voordat ze met hun museumobject aan de slag gingen, kregen de kinderen van 112 scholen uit de regio een reeks opdrachten. Liggend op hun rug mochten ze fantaseren bij de wolken die voorbij dreven of schreven ze een verhaal bij een gevonden voorwerp. ,,Welk verhaal vertellen de wolken jou en hoe komt zo’n losse schoen op straat terecht? Stuk voor stuk opdrachten die een beroep doen op je verbeelding en stimuleren om anders naar je omgeving te kijken.”

Provinciegeld

Het Museum der Dingen is één van de eerste, voor publiek zichtbare activiteiten van stichting Het Achterland, dat onderdak heeft in De Molkfabryk. Vorig jaar is de stichting opgenomen in de basisinfrastructuur van de Provincie Fryslân waardoor ze de komende vier jaar verzekerd is van provinciegeld.

,,We hopen op een normaal seizoen, eindelijk, waarin we de jeugd uit de regio een podium en werkplek kunnen bieden. Lessen via Zoom werken niet in het theater- en kunstenvak”, zegt Groffen, die ook muzikant en theatermaker is.

Meer dan weekje cultuur

Het Achterland is het initiatief van theatermaker Dirk Bruinsma, artistiek leider van theatergezelschap Peergroup , die Groffen in de arm nam om zijn plannen te verwezenlijken: Noardeast-Fryslân een ‘brûsplak’ geven op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs. ,,Een professionele organisatie op dit gebied ontbrak in deze regio.”

Hun missie is tweeledig. Enerzijds willen ze jongeren een werkplek en podium bieden, anderzijds willen ze cultuureducatie structureler integreren binnen het basisonderwijs. ,,We willen dat er meer gebeurt dan het ‘weekje cultuur’ dat op het jaarprogramma staat. Het Museum der Dingen is een manier om dat te stimuleren.”

Cultuurlab

Het Achterland profileert zich nadrukkelijk als ‘cultuurlab’, woorden als school of kunstencentrum vermijden Bruinsma en Groffen liever. ,,Wij bieden geen programma met vaste lessen dans, toneel en zang zoals kunstencentra doen, maar vliegen het theatervak breder aan”, licht Groffen toe. ,,Dit is zoveel breder dan zingen en acteren. Wij focussen bijvoorbeeld ook op het ontwerpen van aankondigingsposters, het maken van een lichtshow en decorstukken.”

De lessen worden gegeven door acteurs en theatermakers, maar ook door kunstenaars. ,,Daarbij is ruimte voor de individuele, creatieve talenten van kinderen”, Waar die liggen, ontdekken de jongeren zelf. ,,Ze kunnen een theatervoorstelling maken en daarbinnen een deeldiscipline kiezen, maar net zo goed een expositie of kunstinstallatie.”

Omweg

De eigen loopbaan van zowel Bruinsma als Groffen is leidend geweest voor deze aanpak. ,,Beide zijn we via een omweg bij onze passie uitgekomen. Zo focuste ik me tijdens de Academie voor Popcultuur op een carrière als muziekdocent, pas later ontdekte ik de theaterwereld die mij zo lief is en waar ik als muzikant ook mijn ei kwijt kan.”

Kunstencentra en acteerscholen focussen teveel op afgebakende vakgebieden, concludeert het tweetal. ,,Met Het Achterland willen we laten zien dat je ook andere paden kunt bewandelen om bij theater uit te komen.”

De eerste groep leerlingen gaat volgende week bij Het Achterland aan de slag. Nee, een vastomlijnd programma is er niet. ,,Het enige dat vaststaat is dat ze toewerken naar een presentatie. In welke vorm die wordt gegoten bepalen ze zelf.”

Festivalambities

Vast staat ook dat ze het eindresultaat laten zien. ,,Voor het afgelopen seizoen lagen plannen om een voorstelling te brengen op festivals als Welcome to the Village, Simmerdeis en Noorderzon. Door de coronacrisis is dat niet doorgegaan, maar deze ambitie hebben we nog steeds.”

Het Museum der Dingen in Burgum opent zaterdag en is de komende twee weken te bezoeken. Tegelijk met de opening is er een open dag van Het Achterland met onder meer graffiti- en theaterworkshops