Het leven in slavernij zoals het écht was. De jonge lezer leert uit 'Suikerland' meer over de slavernij dan uit menig geschiedenisboek op school | Kinderboek

Op 1 juli 1863 werd bij wet de slavernij afgeschaft in Suriname en de Caraïbische eilanden, toenmalige koloniën van het Nederlands Koninkrijk, maar eigenlijk gebeurde dat pas echt op 1 juli 1873, honderdvijftig jaar geleden. Henna Goudzand Nahar hoorde in haar jeugd de verhalen van haar familie en schreef daarover een indrukwekkend, hartverscheurende verhaal. Voor de jeugd, maar ook voor volwassenen.

 ‘Help!’ schreeuwde een man wiens arm in de suikerrietpers verdween. ‘Er zit niets anders op,’ zei een vrouw tegen Esi toen iemand de arm van de man met een kapmes afhakte.

‘Help!’ schreeuwde een man wiens arm in de suikerrietpers verdween. ‘Er zit niets anders op,’ zei een vrouw tegen Esi toen iemand de arm van de man met een kapmes afhakte. Illustratie: Renate Siepel

‘De zon stond loodrecht aan de hemel. De lucht trilde, zo heet was het. Toch holde Lano met een krukje op zijn hoofd van het dorp naar de rivier. Hij wilde zo gauw mogelijk bij zijn ouders terug zijn om te helpen met koken.’ Lano is een jonge slaaf die opdracht heeft gekregen om het krukje naar Esi te brengen, zodat deze zittend met een tak in het zand kan tekenen.

Nieuws

menu