Hoe de oorlog in Oekraïne het einde betekent van de Kristlik Fryske Folksbibleteek

Wiep Koehoorn uit Feinsum heeft alle 512 boeken van de KFFB.

Wiep Koehoorn uit Feinsum heeft alle 512 boeken van de KFFB. Foto: Marcel van Kammen

517 boeken. Dat wordt de totale collectie van de KFFB. Dit jaar verschijnen er nog twee boeken; in mei De kniper op ’e skine van Rommert Tjeerdsma en later dit jaar De ûntknoping van Jan de Roest. Voor volgend jaar komen er, zoals de traditie voorschrijft, nog drie boeken uit. Daarna is het echt gedaan met de Kristlik Fryske Folksbibleteek.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne stegen de kosten voor de uitgeverij dusdanig dat onlangs werd besloten de vereniging in 2024 op te heffen. ,,De drukpriis foar boeken is mei 25 presint omheech gien, de priis fan papier en it ferstjoeren is djoerder”, verklaart bestuurslid Martsje de Jong. Er moest elk jaar al geld bij, maar nu wordt het te gortig. Het verhogen van de ledenprijs, die nu dertig euro per jaar bedraagt, zou een optie zijn geweest, maar er spelen meer factoren.

Ledenaantal