Dit artikel is vandaag gratis

It Skriuwersboun wil dat er meer geld vrijkomt voor Friese schrijvers en vertalers

Elisabeth-Abels Gorter van de Afûk in de boekhandel. Foto: Marchje Andringa

Er moet méér subsidie beschikbaar komen voor Friese schrijvers, vertalers en de instellingen die zich inzetten voor het Fries. It Skriuwersboun is begonnen met een lobby om dat voor elkaar te krijgen.

Alle politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 zijn aangeschreven. Volgens de bond is de Friese literatuur van levensbelang voor de taal. ,,De Fryske taal is dit meast eigene fan ús gewest. Hast elkenien wol graach dat de taal der bliuwt. Wat it skreaune Frysk oanbelanget, binne wy tige ôfhinklik fan literatuer.”

Promotie

Daarom zou het initiatief Boeken fan Fryslân meer geld moeten krijgen om Friestalige boeken te promoten, moet er meer steun komen om Friestalige boeken in het buitenland onder de aandacht te brengen en ruimere subsidemogelijkheden voor vertalers. Ook It Skriuwersboun zelf en instituten zoals Tresoar en de Afûk zouden meer geld moeten krijgen.

Nieuws

menu