Jongeren uit heel Fryslân vertolken met theater, film, podcasts en andere kunstvormen hun toekomstdromen tijdens culturele manifestatie Arcadia

Jongeren mogen met theater, film of een andere kunstvorm volgend jaar laten zien wat hun wensen voor de toekomst van Fryslân zijn. Broei, zoals het culturele project heet, maakt deel uit van Arcadia, de provinciale cultuurmanifestatie van mei tot augustus 2022. Vrijdagmiddag werd in Workum de aftrap gegeven.

Jeugd van theatergroep SWiT vrijdagmiddag bij de presentatie van Broei in Workum.

Jeugd van theatergroep SWiT vrijdagmiddag bij de presentatie van Broei in Workum. Foto: Lucas Kemper

Of het nu een podcast, toneelvoorstelling, poëzie, film of een andere kunstuiting is, wie als jongere een statement wil maken moet daarvoor bij de initiatiefnemers van podium Broei zijn. Die zetten jongeren tussen de 12 en 22 jaar aan het roer van hun zelfbedachte project.

,,Zij kloppen met hun idee bij ons aan, waarna wij hen aan professionals koppelen met wie ze hun plannen verder uitwerken”, zegt Tamara Schoppert, initiatiefnemer en artistiek leider van Broei. ,,Wij bieden ze vervolgens een podium in welke vorm dan ook.”

Tien projecten

In eerste instantie wil Broei tien projecten realiseren, meer is mogelijk. Voor elk project is maximaal 10.000 euro beschikbaar. De uitgewerkte ideeën worden volgend jaar door de hele provincie gepresenteerd. ,,Liefst op de plek waar de jonge makers leven of geworteld zijn, dat is waar cultuur over gaat”, aldus Schoppert.

,,We zijn op zoek naar hun stem. Wat vind jij belangrijk voor een goede toekomst van Fryslân en waar moeten wij ons als volwassenen sterk voor maken om onze wereld en hoe we met elkaar omgaan een mooie toekomst te geven? Voor dat geluid wil Broei een podium zijn en een platform waar jonge makers en de kunstprofessionals elkaar vinden.”

Podium Broei komt tot stand met steun van onder andere de Provincie Fryslân en sluit aan bij het vertrekpunt van de triënnale Arcadia: de toekomst van ‘mienskip’, landschap en erfgoed, met als thema’s onder meer duurzaamheid en biodiversiteit. Het podium wil ook zichtbaar zijn tijdens de volgende twee edities van Arcadia in 2025 en 2028.

Voorproefje van de plannen

Gistermiddag werd in Workum de aftrap voor het meerjarenproject gegeven. Jongeren van het Workumer jeugdtoneel SWiT gaven alvast een voorproefje van hun plannen. Ook jongeren van Tryater en Meeuw jonge theatermakers doen mee.

,,Maar je hoeft niet een gezelschap te zijn om te kunnen aanhaken”, benadrukt Schoppert. ,,We zoeken juist ook individuele ideeën. Zelfs al weet je nog niet hoe je die wilt uitwerken, dan helpen wij je.”

Arcadia is de triënnale die LF2028 organiseert als vervolg op het culturele hoofdstadjaar LF2018. De eerste editie is volgend jaar van 7 mei tot en met 7 augustus. In deze honderd dagen moet op tal van plekken in de provincie kunst en cultuur te beleven zijn.

In 2025 en 2028 zijn de tweede en derde editie. Arcadia kost circa 7,5 miljoen euro en moet leiden tot 750.000 bezoeken.