'De Jacht' jout it publyk stof ta neitinken | Resinsje

In draaiende houten konstruksje mei op en delgongen jout it spylplak oan fan de mienskip yn Eastwurd en it is foar it publyk dan ek maklik foar te stellen dat de sênes him op ferskillende lokaasjes ôfspylje. De bouploech hat in knap staaltsje wurk levere.

‘De Jacht’ is ynspirearre op de suksesfolle Deenske film ‘Jagten’ (2012) fan Thomas Vinterberg.

‘De Jacht’ is ynspirearre op de suksesfolle Deenske film ‘Jagten’ (2012) fan Thomas Vinterberg. Foto: Piet Douma

Jorwert hat dit jier keazen foar De Jacht ( Jagten ) fan de Deenske senarioskriuwer/regisseur Thomas Vinterberg. Yn 2010 is It Feest ( Festen ) fan dizze skriuwer spile, dat ek in protte yndruk makke.

Nieuws

menu