Klassieke fabels in een modern jasje zijn een eerbetoon aan het werk van Jean de La Fontaine | Kinderboek

Jean de La Fontaine (1621-1695) is vooral bekend van zijn fabels; sommige zijn wereldberoemd geworden. Veel auteurs hebben de fabels bewerkt, vaak tot eenvoudige, weinig literaire navertellingen met weinig inspirerende illustraties. In een nieuwe editie heeft Ed Franck ze meesterlijk hertaald en maakte Rébecca Dautremer er kunstzinnige illustraties bij.

De vos en de raaf.

De vos en de raaf. Illustratie: Rébecca Dautremer

Jean de La Fontaine had toen hij stierf in 1695 maar liefst 240 fabels gepubliceerd. Hij liet zich hiervoor inspireren door de gedichten van Aesopus. Typerend voor een fabel is dat meestal dieren met menselijke eigenschappen de hoofdpersonages zijn. En dat fabels een didactisch doel hebben en dus altijd eindigen - soms letterlijk in een zin aan het slot, soms meer verweven in het verhaal - met een duidelijke moraal. Sommige zedelessen zijn zelfs spreekwoorden geworden: ‘Rennen is nergens goed voor, je moet op tijd vertrekken’ en ‘De sterkste heeft altijd gelijk’.