Koning Willem-Alexander komt niet weer naar Leeuwarden om tegeltableau van voorgeslacht op muur te onthullen

Koning Willem-Alexander komt niet weer speciaal naar Leeuwarden om daar een kunstwerk te onthullen van Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau. Op 20 juni 2015 deed hij dat wel. Hij ontblootte toen de muurschildering van het nageslacht van Maria Louise op de gevel van de brasserie aan het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.

Wethouder Friso Douwstra kijkt met aandacht het ontwerp van het tegeltableau dat Kris Callens (links) en Bearn Bilker vasthouden.

Wethouder Friso Douwstra kijkt met aandacht het ontwerp van het tegeltableau dat Kris Callens (links) en Bearn Bilker vasthouden. Foto: Ruurd Walinga


Volgens Bearn Bilker, voorzitter van de Stichting Nassau & Friesland, komt de vorst niet tweemaal naar een stad voor een vergelijkbare klus. Later dit jaar wordt op de plek waar eerst de muurschildering was een groot tegeltableau onthuld. Dit tableau is zes bij zes meter groot en is ontworpen door Michaël Snitker en geproduceerd door Koninklijke Tichelaar uit Makkum.

Afbladderen

Nadeel van de muurschildering was dat zij afbladderde en dat zij om de twee, drie jaar bijgewerkt moest worden. Dat was een kostbare klus. Het dure onderhoud had te maken met een verkeerde ondergrond van de verf. Vorig jaar werd de muurschildering weggehaald dan wel met witte verf overgeschilderd.

De muurschildering trok juist in het Culturele Hoofdstadjaar 2018 duizenden toeristen. Veel stadsgidsen vertrokken vanaf deze plek met hun rondleidingen. Volgens Bilker was de muurschildering van Maria Louise een blikvanger in de stad. Veel toeristen maakten een selfie bij het kunstwerk waarop koningen en koninginnen van tien vorstenhuizen uit Europa te zien zijn. Zij stammen allemaal af van Maria Louise.

Met baard

Op het tableau dat gemaakt is door Koninklijke Tichelaar uit Makkum is koning Willem-Alexander met baard te zien. Het tableau kan volgens Kris Callens, directeur-bestuurder van het Keramiekmuseum Princessehof ,,millennia mee”. Mocht bijvoorbeeld koningin Elisabeth van Groot-Brittannië komen te overlijden, dan kan het tegeltableau, dat uit twintig onderdelen bestaat, gemakkelijk vervangen worden.

De kosten voor het tegeltableau liggen tussen de zestig- en zeventigduizend euro. De gemeente Leeuwarden heeft 25.000 euro bijgedragen. Verder hebben de Stichting Nassau & Friesland, het Keramiekmuseum en diverse Friese fondsen een bijdrage geleverd, evenals aardewerkfabriek Tichelaar die volgend jaar het 450-jarig bestaan viert.

De twee centrale portretten op het tegeltableau zijn gereproduceerd met dank aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

Mede-eigenaar Hein Friso van De Brasserie Maria Louise is blij dat er een nieuw kunstwerk op zijn muur komt. Daarmee wordt zijn horecapand vast weer het meest gefotografeerde stukje Leeuwarden, denkt hij. Door de populariteit van Maria Louise heeft hij de naam van zijn zaak jaren geleden veranderd in De Brasserie Maria Louise. ,,Eigenlijk moet het woordje ‘De’ nog eens weggehaald worden.”

Volgens wethouder Friso Douwstra werkte de muurschildering destijds als een ‘magneet’ in de stad. Veel toeristen en bezoekers van de stad wezen naar het bord met alle Europese vorstenhuizen erop. ,,Door het tegeltableau wordt en blijft dit een trekpleister. We willen graag een stad van beleving zijn. Binnenkort gaan we dit gedeelte ook autoluw maken, zodat het nog aantrekkelijker wordt voor toeristen”, aldus Douwstra.

.