Theater De Koornbeurs vraagt extra geld, raad Waadhoeke twijfelt: ,,It is in sinjaal oan de gemeente. Wat wolle wy?”

Theater De Koornbeurs in Franeker kan de verwachtingen alleen waarmaken als de gemeente Waadhoeke met extra geld over de brug komt. Dat betoogde directeur Titia Huisman tijdens een kernsessie van de gemeenteraad. De raadsleden zijn nog niet overtuigd.

Theater De Koornbeurs in Franeker.

Theater De Koornbeurs in Franeker. Foto: Marchje Andringa

,,We doen ons best, maar we lopen op ons tandvlees. Het kan zo niet langer doorgaan”, hield directeur Titia Huisman van De Koornbeurs de gemeenteraad voor tijdens de kernsessie, een informerende bijeenkomst in aanloop naar de raadsvergadering. Volgens Huisman heeft het theater dringend personeelsuitbreiding nodig. ,,Het team met een vast contract is te klein om de organisatie verder te professionaliseren.”