Dit artikel is vandaag gratis

Leeuwarden wil toonaangevende cultuurstad worden en dé popstad van het Noorden en investeert daarvoor 1,1 miljoen euro extra in cultuur

Boaz, country-, blues- en soultalent uit Harlingen presenteerde in september 2022 zijn nieuwe album in poppodium Neushoorn. Foto: Marchje Andringa

Leeuwarden zet stevig in op cultuur de komende jaren door er structureel 1,1 miljoen euro voor uit te trekken. Dat is een kwart van het totale bestedingsbudget uit het coalitieakkoord. ,,Leeuwarden moet toonaangevend worden op cultuurgebied en het centrum van popcultuur van Noord-Nederland.”

Ambitie en de beschikbare middelen liepen de afgelopen jaren, na Culturele Hoofdstad 2018, uiteen in Leeuwarden. Na 2018 werd de wens uitgesproken de legacy van LF2018 vast te houden, maar in de praktijk waren de ideeën er wel, maar het geld niet. ,,Eind 2020 hadden we de basis niet op orde”, zegt Hein Kuiken, wethouder cultuur van de gemeente Leeuwarden. ,,Met een structurele investering van 1 miljoen euro zetten we een eerste stap om onze grote ambities wel waar te maken.”

Dat is volgens Kuiken nodig omdat cultuur belangrijk is voor Leeuwarden. ,,Cultuur zorgt voor verbinding, stimuleert talent om een stap extra te doen en er komt een economische impuls uit voort. Bovendien gebeurt en broeit er veel in Leeuwarden dat nu nog niet tot zijn recht komt.”

Pop en hiphop

Het college ziet onder meer kansen voor de popcultuur in Leeuwarden. De gemeente trekt hier de komende jaren 100.000 euro structureel voor uit. ,,Er is veel energie en talent in Leeuwarden, maar geen begeleiding of plek waar deze jonge mensen zich kunnen manifesteren.” Leeuwarden moet het centrum voor popcultuur en hiphop worden van Noord-Nederland. Kuiken ziet poppodium Neushoorn als centrale plek daarvoor en vormt een coalitie met Friesland Pop en de Popfabryk om artiesten beter te faciliteren. Indirect betekent dit een impuls voor Neushoorn, die jaarlijks al 900.000 euro subsidie van de gemeente krijgt.

Stadsschouwburg De Harmonie krijgt structureel 130.000 euro bovenop de jaarlijkse subsidie om structurele tekorten mee op te vangen. Dbieb, die ook met hoge huisvestingslasten kampt, krijgt structureel 138.000 euro extra. Voor festivals trekt de gemeente 100.000 euro extra uit om de beeldbepalende festivals van de stad Explore the North, Welcome to the Village, Fries Straatfestival en CityProms voor de stad te behouden. Daarnaast komt er 200.000 euro bij, onder meer om nog meer festivals naar Leeuwarden te halen.

Bevrijdingsfestival

Het budget voor het Bevrijdingsfestival is door de provincie Fryslân onlangs verruimd. Leeuwarden doet daar een structurele bijdrage van 20.000 euro bovenop. Verder komt er een ruime investering voor Kunstkade die nu al kunsteducatie op Leeuwarder scholen verzorgt. ,,Door een investering van 130.000 euro willen we het bereik van kinderen, vooral in de voorschoolse periode en in het voortgezet onderwijs verbeteren”, zegt Kuiken. ,,Op de basisscholen in de gemeente gaat het al heel goed.”

Andere opvallende stijgers in de cultuuruitgaven van Leeuwarden zijn de Samenwerkende Muziekverenigingen (SML) die 40.000 euro structureel geld krijgen. ,,Dat geld komt onder andere ten goede aan de de muziekkorpsen in Leeuwarden en de dorpen”, zegt Kuiken. Tryater krijgt 100.000 euro subsidie per maand van de gemeente. Dat is een verdubbeling. Dansgezelschap Ivgy en Greben krijgen 30.000 euro en er komt 25.000 euro voor Fries en meertaligheid met het plan voor een jaarlijkse Week van de Friese en Leeuwarder Cultuur.

,,Wat mij betreft zetten we hiermee een basis waarop we de komende jaren voortborduren”, zegt Kuiken, die de plannen vanaf 2023 een begin noemt. ,,We moeten ook niet vergeten dat Leeuwarden magere jaren gehad heeft en onder het gemiddelde zat van wat andere gemeenten aan cultuur besteedden. Je kunt dit dus ook zien als een inhaalslag, maar wel een grote.”

Nieuws

menu