Met humor en bescheidenheid werd Geertje Lycklama à Nijeholt uit Lollum een pionier op het gebied van internationale vrouwenrechten

Ze zou zichzelf waarschijnlijk niet zo bestempeld hebben, toch was ze het wel. Feministe Geertje Lycklama à Nijeholt (1938-2014) uit Lollum werkte haar leven lang aan een rechtvaardigere wereld, hetzij in Den Haag, Pakistan of Afrika. Woensdag wordt in Den Haag een biografie over haar gepresenteerd.

Geertje in Pakistan, 1965.

Geertje in Pakistan, 1965. Foto: Uitgeverij Noordboek

Johanneke Liemburg schreef de biografie die de titel Geertje Lycklama à Nijeholt (1938-2014). Feministisch stratege kreeg . Tot voor kort had de schrijfster nog nooit van haar hoofdpersoon gehoord, geeft ze toe. ,,Ik wie hielendal net fan doel om in biografy oer har te skriuwen, ik koe har net iens. Se kaam ûnferwachts op myn paad.”