Muziekvoorstelling ‘Myn Skip’ rond skûtsjehistorie in Earnewâld

Culturele Hoofdstad zou in Fryslân niet compleet zijn als er niet iets gedaan werd met de skûtsjes, vond skûtsjeliefhebber Age Veldboom uit Earnewâld. Deze week is de première van Myn skip.

Harmen Brouwer (l.) en Age Veldboom als de vertellers in 'Myn Skip'.

Harmen Brouwer (l.) en Age Veldboom als de vertellers in 'Myn Skip'. Foto: Fonger de Vlas

,,Fryslân hat mear te bieden as Alvestêdetocht en Fryske hynders”, stelt Veldboom. In de aanloop naar Culturele Hoofdstad bleek dat SKS en IFKS niet het initiatief namen om op cultuurhistorisch vlak het skûtsje in de schijnwerpers te zetten.Vandaar dat skûtsjeliefhebbers Age Veldboom en Cathrienus Herrema samen met Stichting Skûtsjemuseum dit initiatief hebben genomen. Komende vrijdag gaat het muzikaal skûtsjetheater Myn skip in première.

De regie van de avondvullende voorstelling is in handen van Theo Smedes. Hij kon pas de laatste twee weken volop met de Earnewâldster productie aan de slag, omdat hij eerder druk was als regie-assistent van Jos Thie van De stormruiter . Myn skip heeft wel iets van het paardenspektakel. Draven in het WTC heel wat paarden op en af, op It Wiid zullen zeker zeven skûtsjes af en aan varen.

Aebelina

Het begint allemaal met de Aebelina, het houten skûtsje dat in 2009 te water ging bij het skûtsjemuseum. ,,Doe’t de Aebelina te wetter gie, stiene der hûnderten minsken oan it Wiid. Dat wie in pikefel-momint. Ik tocht doe al: dit moatte wy wer ris meimeitsje en dat bart dus ek”, verklapt Veldboom alvast.

In de voorstelling komt de ruim honderdjarige geschiedenis van het skûtsje voorbij. Het begint bij de bouw, het gebruik als vrachtschip, de moeilijke jaren in en na de oorlog, de tijd dat het verbouwd werd tot woonschip en de herwaardering van het skûtsje als wedstrijdschip.

Myn skip is beslist geen veredelde rondleiding van een gids van het skûtsjemuseum, benadrukt Veldboom die samen met Harmen Brouwer als verteller optreedt. Brouwer, wiens tweelingbroer schipper is op het SKS-skûtsje van Heerenveen en die volgend jaar meedoet als schipper binnen de IFKS, speelde eerder in de voorstelling Skippersbitter . Ook een voorstelling die door Smedes geregiseerd werd.

Ook voor de leek

De uitdaging was om een voorstelling te maken die voor de skûtsje-liefhebber interessant is, maar ook voor de leek. Danseressen van Dansteam Bewegingscentrum Drachten verbeelden de rol van de vrouwen op het jaagpad ‘yn ’e beage’ als er geen wind stond of tegenwind was. Spectaculair belooft ook de scène te worden van de skûtsjes in de winter. Schippers verdienden wat bij als (hardrijd)schaatsers als hun vaartuig lag ingevroren. Ook brachten ze met sleden de melkbussen voor de boeren naar de fabriek. ,,Hoe’t wy dat sjen litte sille, wol ik net sizze”, aldus Veldboom.

Muziek speelt een belangrijke rol bij Myn skip . Mede initiatiefnemer Cathrienus Herrema speelt saxofoon in de Bigband Friesland die vanaf een ponton op het water te horen en te zien is. Daarnaast leveren ook Ella en Herman een bijdrage met zang en gitaar. De liedteksten zijn van Baukje Wytsma. Het gelegenheidskoor bestaat uit zestien personen uit Oudega en Opeinde. Het decor is gemaakt door de vrijwilligers van het skûtsjemuseum onder leiding van Sietse Bruinsma.

Myn skip begint 21 september. Alle voorstellingen zijn reeds uitverkocht

Nieuws

menu