Na bijna vier jaar vecht concertpianist Frans Douwe Slot zich terug op het podium

Een veelbelovende carrière als concertpianist lag in het vooruitzicht. Totdat het misging met Frans Douwe Slot. Na vier jaar worstelen en intensieve therapie in Spanje, komt de pianist uit Heerenveen langzaam terug. Zondag treedt hij op in Sneek.

Frans Douwe Slot

Frans Douwe Slot Foto: Simon Bleeker

Zijn eerste solo-optreden heeft Slot inmiddels achter de rug. Dat was begin januari in het Herman van Veen Arts Center op de Utrechtse Heuvelrug, bij een concert met zijn achterneef en bastrombonist Rommert Matthijs Groenhof. ,,It giet de goede kant wer op, mar dat lêste stikje kin noch wolris it dreechste stikje wurde, ha se tsjin my sein”, vertelt de oorspronkelijk uit Stiens afkomstige pianist.

Zondagmorgen speelt hij in Sneek op het koffieconcert in de Noorderkerkzaal van Kunstencentrum Atrium met het Colori Ensemble, bestaande uit de Jongsma’s Rianne (fluit, piccolo en altfluit), Wilma (hobo en althobo) en Arjan (marimba en vibrafoon) uit oorspronkelijk Drachten. Met stukken van Ravel, Grieg, Piazzolla en Rachmaninov mag de 35-jarige Slot meteen flink aan de bak. Alleen tijdens de première van het stuk van Sneker componist Sipke Hoekstra ( Sonatina for flute, oeboe en marimba ) heeft Slot even pauze.

Talenten

Een week later staat hij weer op het podium, dan in de Kanselarij in Leeuwarden met de leerlingen van zijn talentenklas. Want hoewel hij jarenlang niet kon optreden als concertpianist, kon hij de talenten uit het Noorden wel blijven lesgeven. ,,Dy talenten hawwe der ek foar soarge dat ik posityf bliuwe koe. Bygelyks dat talinten lykas Welmoed Poelstra út Hallum (piano) en Nynke Dijkstra fan Terkaple (klarinet) yn ’e prizen foelen op it Prinses Christina Concours. Prachtich wat sy berikt hawwe”, klinkt het met gepaste trots. Op de komende editie begin maart begeleidt hij daar ook weer vier van zijn leerlingen uit de talentenklas op het podium in Groningen, net als nog een ander talent.

Slot was zelf ook zo’n jong talent. De Stienser ging naar de Ferwerda Academie in Drachten om dat te ontwikkelen en daarna naar de conservatoriums in Groningen en in Utrecht waar hij cum laude afstudeerde. In Boedapest studeerde hij later aan de Franz Liszt Muziekacademie, de belangrijkste muziekopleiding van Hongarije. Hij won diverse nationale en internationale prijzen, maakte enkele cd’s en trad op met bekendheden als violist Emmy Verhey.

Focale dystonie

Totdat het noodlot toesloeg. Al jaren had Slot het idee dat er iets niet goed was in zijn lijf, maar wat wist hij niet. ,,Ik focht jierrenlang ergens tsjin, mar ik wist net wat. Dan giest te lang troch en dan makkest it allinnich mar slimmer”, weet hij nu.

Uiteindelijk werd de aandoening focale dystonie vastgesteld, ook wel musiceerkramp genoemd. Vooral professionele muzikanten die één specifiek instrument vaak en intensief bespelen hebben er mee te maken. Ze kunnen daardoor last krijgen van spasmen en abnormale, oncontroleerbare bewegingen.

Guon muzikanten dogge wat geheimsinnich oer focale dystony en wolle net tajaan dat se der ek lêst fan hawwe

Omdat in Nederland nog weinig bekend is over focale dystonie volgde Slot therapie in Spanje. Op zijn website zijn blogs te lezen waarin hij openhartig schrijft over zijn behandeling. Ook zijn foto’s te zien waarop zijn vingers gespalkt zijn. ,,Guon muzikanten dogge wat geheimsinnich oer focale dystony en wolle net tajaan dat se der ek lêst fan hawwe. Faak om’t se bang binne om harren baan te ferliezen, mar ik skamje my der net foar. Dat ik no in bytsje ambassadeur fan focale dystony bin, wol ik ek net sizze, mar der binne guon dy’t dat wol fine”, aldus Slot.

Positief

Hij vertelt dat hij een lange, zware strijd heeft moeten voeren om terug te komen naar de top. Banen als concertpianist liggen niet voor het oprapen en de weg naar de top is voor iedere gezonde muzikant al heel moeilijk. ,,Mar ik haw it fertrouwen wer dat ik der hast bin en dat ik der aansen better útkommen bin dan as ik der yngong bin. Dat hat myn ynstelling ek altyd west: ik doch it goed of ik doch it net.”

De jaren van de therapie hebben Slot heel wat gekost, maar elke schaduwkant heeft ook weer positieve effecten, merkt hij op. Zo heeft hij het opgroeien van zijn drie kinderen de afgelopen jaren intensief kunnen volgen. ,,Ik ha in geweldige tiid hân mei myn geweldige frou en trije bern en dat hie oars fêst oars west”, schat hij in.

Het concert door Colori Ensemble met Frans Douwe Slot in de Noorderkerkzaal van Kunstencentrum Atrium in Sneek begint zondag om 11.30 uur

Nieuws

menu