Na na vele ups en downs viert muziekkorps van Drachtstercompagnie het eeuwfeest

Vaak stond Halleluja aan de rand van de afgrond, maar de christelijke muziekvereniging in Drachtstercompagnie wist steeds weer te overleven. Komend weekeinde luidt de brassband zijn eeuwfeest in.

Halleluja Drachtstercompagnie kort na de oprichting. Er zaten toen alleen mannen op het muziekkorps.

Halleluja Drachtstercompagnie kort na de oprichting. Er zaten toen alleen mannen op het muziekkorps.

,,Eins is it in wûnder dat wy hûndert jier besteane”, zegt Leffrie Mulder van de jubileumcommissie. Hij verdiepte zich in de geschiedenis van het orkest waarin hij veertien jaar speelt en ontdekte dat het water vaak aan de lippen stond. Er zijn tijden geweest dat er nog maar tien muzikanten waren.

Nieuws

menu