Niet-Friestaligen ontgaat veel in de biografie over Jan Frearks van der Bij | Recensie

Jan Frearks van der Bij, keunstner tusken berop en ropping is een monumentale monografie. In de reproducties is de ontwikkeling van Van der Bij goed te zien, van beginnende tekenaar in de oorlogsjaren tot lid van Yn ’e line en later tot kleurrijk expressionist. Maar de teksten van de twee auteurs zijn verwarrend. Als je geen Fries kunt lezen, ontgaat je veel.

Een houtskooltekening van Jan Frearks van der Bij

Een houtskooltekening van Jan Frearks van der Bij Foto: Stichting Jan Frearks van der Bij

Bij mijn weten is in 2002 een van de laatste boeken verschenen over Jan Frearks van der Bij (1922-2013). Of eigenlijk was het een boekje. Het verscheen naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag. Hij had toen een expositie in het Fries Museum en in Galerie De Vis, de galerie die ervoor had gezorgd dat Van der Bij, tot die tijd vooral geassocieerd als een van de kunstenaars van Yn ‘e line en daarom ‘gedateerd’, eind jaren tachtig een comeback maakte.

Nieuws

menu