Nij Talint Orkesten van dirigent Guus Pieksma uit Sneek beginnen nu ook buiten Fryslân

Een Nij Talint Orkest (buiten Fryslân Nieuw Talent Orkest geheten) bestaat uit volwassenen zonder muzikale ervaring. Zij leren in het orkest een blaas-of slagwerkinstrument bespelen en samen muziek te maken.

Een van de Nij Talint Orkesten.

Een van de Nij Talint Orkesten. Foto: Lisanne Nauta

De belangstelling voor een Nij Talint Orkest reikt voorbij de provinciegrenzen. Volgende maand beginnen er orkesten in Brabant, Zeeland (Vlissingen) en Noord-Holland (Weesp). Een Nij Talint Orkest (buiten Fryslân Nieuw Talent Orkest geheten) bestaat uit volwassenen zonder muzikale ervaring. Zij leren in het orkest een blaas-of slagwerkinstrument bespelen en samen muziek te maken.

De orkestvorm is een initiatief van dirigent en musicus Guus Pieksma uit Sneek. Hij begon hiermee in 2019 in Súdwest-Fryslân. Het project kreeg vorig jaar tienduizend euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân en het VSB Fonds om ook op andere plekken in de provincie orkesten op te richten. Het initiatief is een manier om nieuwe muzikanten te werven, omdat de orkesten gekoppeld zijn aan bestaande muziekverenigingen.

Driehonderd

Fryslân is door Nij Talint Orkest al meer dan driehonderd nieuwe muzikanten rijker, stelt Pieksma. Ze zitten op muziekles, spelen in samenspelorkesten of hebben aansluiting gevonden bij de muziekverenigingen. Het succes zit volgens hem in het feit dat werkelijk iedereen kan meedoen. Wie meedoet hoeft geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen.

De muzikanten krijgen een instrument van de organiserende vereniging in bruikleen. Bovendien ondersteunen ervaren muzikanten van deze vereniging tijdens de repetities. Dat laatste is belangrijk volgens Pieksma: ,,Se kinne ûnder it spyljen in soad dingen útlizze oan de muzikanten, blaze mei en bringe harren entûsjasme oer.”.