Nog één voorstelling en dan is het einde oefening voor theatergezelschap Sult: 'Aanst sil it wol wennen wêze'

Tiid fan Libjen van Sult gaat over vergankelijkheid en is een metafoor voor het gezelschap zelf.

Tiid fan Libjen van Sult gaat over vergankelijkheid en is een metafoor voor het gezelschap zelf. Foto: Sult

Theatergezelschap Sult stopt. In de nazomer komt het nog één keer met een voorstelling en dan is het na 27 jaar afgelopen voor Pieter Stellingwerf en z’n vaste kern. ,,Better ôfslute mei in goeie foarstelling, dan de boel deabliedzje litte.”

Stellingwerf (60) richtte Sult op in het jaar na z’n afstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. ,,Ik hie boukunde dien, op de ic fan in sikehûs wurke en doe besletten om fan myn hobby myn wurk te meitsjen.” Z’n afstudeervoorstelling Sartre in Stavoren was zo’n succes dat hij in het jaar erna een eigen theatergroep oprichtte.

Hurde kearn