Dit artikel is vandaag gratis

Er zijn eindelijk regels opgesteld voor de Gysbert Japicxpriis, de belangrijkste literaire prijs van Fryslân

Aggie van der Meer (m) krijgt van gedeputeerde Sietske Poepjes te horen dat ze de Gysbert Japicxpriis krijgt, 25 september 2019. Foto: Niels de Vries

Gedeputeerde Staten heeft een nieuw reglement voor provinciale prijzen vastgesteld. Daarmee zijn er ook eindelijk vastgelegde regels voor de Gysbert Japicxpriis, die het sinds 2015 zonder deed.

Een van de regels voor de Japicxpriis, de belangrijkste literaire prijs van Fryslân, is dat in elk geval één van de leden van de jury uit het literaire veld moet komen. Dat maakte gedeputeerde Sietske Poepjes dinsdag bekend. Nominaties voor juryleden kunnen ingediend worden bij Gedeputeerde Staten. Die gaat uiteindelijk over de benoeming.

Begin 2021 trok een aantal oud-winnaars van de Gysbert Japicxpriis aan de bel. Eppie Dam, Aggie van der Meer, Koos Tiemersma en Abe de Vries zetten vraagtekens bij de procedure rond de toekenning van de prijs. Ze uitten onder meer hun zorgen over de wijze waarop de jury wordt samengesteld en hoe de expertise van de juryleden wordt getoetst. Uit navraag van het literaire tijdschrift Fers2 , dat inzage vroeg in het reglement, bleek dat dat niet was vastgelegd.

Dat kwam door de invoering van een vernieuwde verordening voor provinciale prijzen in 2015. Op dat moment verliep het reglement van de Gysbert Japicxpriis, die sinds 1947 wordt uitgereikt en tweejaarlijks wordt toegekend. Dat is nu hersteld met het nieuwe reglement.

Nieuws

menu